Kalite Politikamız
22 Ocak 2022

KALİTE POLİTİKAMIZ

İletişime ve paylaşıma açık yönetim anlayışıyla bilimsel veriler ışığında,
kaynakların etkin ve verimli kullanımıyla ulaşılabilir, zamanında,
kalite yönetim sistemi şartlarına uyan ve kalite yönetim sistemi performansını sürekli iyileştiren
güvenilir sağlık hizmeti sunmak kalite politikamızdır.MİSYONUMUZ

Yasal ve ahlaki sınırlar çerçevesinde hasta ve çalışan haklarına saygı
duyan ve gözeten, kolay ulaşılabilir, nitelikli, güler yüzlü, güncel, ayaktan ve yatarak
sağlık hizmeti sunmaktır.VİZYONUMUZ

Tanı, tedavi uygulamaları ve bakım hizmetleri ile Türkiye'de örnek teskil eden
bir kamu sağlık kurulusu olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

İnsana Saygı; Kurumumuzda hizmet alan ve hizmet veren her bir bireye önemle büyük saygı
duymaktayız.

Hakkaniyet; Hizmet alanlarında faaliyetlerimizi yerine getirirken hak ve hukuku gözeterek
paydaşları arasında hiçbir ayrım yapılmaz.

Güvenilir; Tüm kaynakları ile her zaman ve her koşulda hizmet veren güvenilir özelliğinden taviz
vermeyen bir kuruluştur.

Duyarlı; Bölgesindeki çevre faktörlerini gözeten ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı sosyal
sorumluluk projelerine destek veren bir kuruluştur.

Tıbbi Hizmetlerde Mükemmeliyet; Sağlık konusunda hastaların çözüm ortağı olmak çözüm
önerileri hastaların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlamasını hedeflemektedir.

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Misyonumuz ışığında hasta ve çalışan görüşlerine sistemli olarak
izleyen ve elde edilen verilerle iyileştirme

    

                                                                                                                                                       Uzm. Dr. Keramettin KURT 
                                                                                                                                                                     Başhekim